Berç Türker Keresteciyan

Berç Türker Keresteciyan

Berç Türker Keresteciyan 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Tahsilini Galatasaray lisesi ve Robert Kolej’de yaptı. Ekonomi ve Maliye konusunda ihtisas yaptı ve bankacılığı seçti.Milli Mücadele sırasında Osmanlı Bankası Genel Müdürü idi. En çok ihtiyaç duyulduğu bir sırada, bu bankanın bütün imkanlarını Atatürk’ün önüne serdi. Ermenice, Rusça. Fransızca. İngilizce, Almanca İtalyanca. İspanyolca biliyordu. Atatürk’ün adayı olarak katıldığı 4. Donem Milletvekili seçimlerinde Afyonkarahısar Milletvekili oldu. Berç Türker’in Afyonkarahisar Milletvekıliğı görevi, 5..6..ve 7. Dönemlerde de devam ederek. Demokrat Parti’nirrİktidara geldiği 1946 yılında sona erdi. Tarih yazarı Cemjl Kutay. "Tarih Sohbetleri" adlı eserinin 5. Cildinin 15. sayfasında Berç Türker’le ilgili olarak şunları yazmıştır "Berç Keresteciyan Efendi ahlâk ve vataseverlik ölçüleri ile mükemmel bir Osmanlı Türkü idi. Osmanlı Bankası Müdürü olduğu müterekenin acı günlerinde Anadolu’ya silah, cephane temin eden M.M Grubunun en fedakar şahsiyetleri arasında bulunmuştur. Kızılay teşkilatındaki faal vazifesi ona sıhhi yardımlar sırasında ordumuzun en muhtaç olduğu maddeleri bu ilaçların altına yerleştirerek takalarla İnebolu’ya kaçırtmak imkânını vermiştir. Ve Berç Kerestecyan bu tehlikeli işi büyük bir cesaretle yapmıştır. Fransızların satılığa çıkardığı bakiye ordu malzemesinin parasını şahsen temin ederek M. M. Grubuna aldırtan yine Keresteciyan Efendi olmuştur..." Cemal Kutay Berç Türker’e. "Turker" soyadının Atatürk tarafından verildiğini. O’nun Afyonkarahisar’a büyük yararlar sağlamış olduğunu. Meclis kürsüsünden Bakanları şiddetle tenkid ettiğini ve Afyonkarahisarlı olduğunu yazmaktadır... Biz, Türker’in Afyonkarahisarlı olduğuna ilişkin bir başka bilgi ve belge edinemedik. İstanbul’daki Ermeni Cemaati ve Klişesi nezdindeki araştırma çalışmalarımızdan da bir sonuç alamadık. Bir çocuğunun mevcut olduğunu biliyoruz ama, O’nu da bulamadık. Zaman zaman manzumeler yazıp yayımlayan Berç Türker Keresteciyan ’ın, şehrimizin kurtuluşu ile ilgili bir şiirini sunuyoruz: AFYON’UN KURTULUŞU (27 Ağustos Zaferi) Yirmi yedi Ağustos, o zafer günü Bir daha yükselmişti ordumuzun ünü, 0 gün düşman ordusu olmuştu payımal Çünkü askerin başında Mustafa Kemal, Çünkü Türk evlâdı Büyük Şefin yanında Harikalar yarattı harb tehlikesi ânında Çünkü 27 Ağustos oldu Hakkın zaferi Ve Türk Milleti yükseldi o mes’ut günden beri.