Çağrı Kürşat Yüce

Çağrı Kürşat Yüce

16.08.1977 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kozan’da tamamladı. 1994–98 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde okudu. Buradan mezun olduktan sonra, 1998’in Aralık ayında, Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesi’nde bulunan Yahşihan Lisesi’ne öğretmen olarak ataması yapıldı. 2003’ün Şubat ayında ise Adana’ya ataması yapılan Yüce, burada muhtelif okullarda görev yaptı. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyal Bilimler Öğretimi dalında yüksek lisansını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” oldu. Mesleğinin yanı sıra, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde okumakta olan Yüce, bölgenin ilk düşünce merkezi (think-thank) olan Akdeniz Araştırmalar Enstitüsü’nün kuruluşunda görev aldı. Halen Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde enerji uzmanı olarak görev yapmaktadır. Enerji Jeopolitiği, Hazar Havzası ve Türk Dünyası konularında araştırmalarına devam eden Ç. Kürşat Yüce, birçok kitabın editörlüğünü de yapmıştır. Mesleğini Turgut Özal Lisesi’nde sürdürmekte olan YÜCE, evli ve bir çocuk babasıdır. YAYINLAR A-Yayınlanan Kitaplar: 1- “Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele”, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006 2- “Türk Dünyası-Temel Meseleler ve Çözüm Önerileri” Tutibay Yayınları, Ankara, 2001 3- “Medeniyetler Şehri KOZAN”, Adana Valiliği Yayını, Adana, 2002 4- “Kozan’ın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası” İsmat Matbaası, Ankara, 2002 B-Yayın Sürecinde Olan Kitaplar: 1- “Doğu-Batı Enerji Koridoru-TEHLİKELİ OYUNLAR” 2- “21. Yüzyılda ENERJİ JEOPOLİTİĞİ” 3- “Enerji Savaşları ve Türk Dünyası” 4- “Enerji Coğrafyası” 5- “Türkiye Enerji Coğrafyası” 6- “Her Yönüyle Kozan” C-Bilimsel Makaleler: 1- YÜCE, Çağrı Kürşat: “1990 Sonrası Oynanan Yeni Büyük Oyun ve Hazar Havzası’nın Önemi”, Global Strateji Dergisi, Yaz-2006, Yıl 2, Sayı 6, Ankara, s.106-116 2- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Havzası’nın 21. Yüzyıl Enerji Savaşlarındaki Rolü”, Global Strateji Dergisi, Sayı 11, Güz-2007, Ankara, s. 128-147 3- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Türk Cumhuriyetleri’nin Enerji Potansiyelleri ve Önemi”, Jeopolitik Dergisi, Sayı 46, Kasım-2007, İstanbul, s. 73-91 4- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Bölgesi’nde Tehlikeli Oyunlar ve Türkiye”, Jeopolitik Dergisi, Sayı 65, Haziran-2009, İstanbul, s. 36-49 5- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerindeki Mücadele”, AsyAvrupa Strateji Dergisi, Sayı 6, Şubat-2008, Ankara, s. 27-36 6- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Enerji Kaynaklarının Türk Cumhuriyetleri İçin Önemi ve Bölgedeki Yeni Büyük Oyun”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, Bahar-2008, İstanbul, s. 158-183 7- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Türk Dünyası İçin Önemi”, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı 3, Güz-2007, Ankara, s. 181-194 8- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Avrasya’da Yaşanan Enerji Savaşları Sürecinde Türkiye’nin Siyaseti Ne Olmalı? ”, 2023 Dergisi, Sayı 77, Eylül-2007, Ankara, s. 42-54 9- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Petrolün Önemi ve Hazar Havzası’nda Yeni Büyük Oyun Gerçeği”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 248, Ağustos-2007, İstanbul, s. 26-28 10- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Küresel Güç Mücadelesi Bağlamında Avrasya’daki Enerji Savaşları”, Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi, Cilt 2, Sayı 7, 2010, s. 80-94 11- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Kafkaslar ve Türkistan’ın Stratejik Önemi”, Çukurova’dan Dünyaya KUVAYI MİLLİYE Dergisi, Sayı 76, Mayıs-2004, s. 15-18 12-YÜCE, Çağrı Kürşat: “21. Yüzyılda Rus, Çin ve İran İttifakı”, Orkun Dergisi, Sayı 47, Ocak-2002, İstanbul, s. 48-49