Cemal Yeşil

Cemal Yeşil


Cemal Yeşil 1900 yılında Bağdat’ta doğdu. Dr. Binbaşı İbrahim Ethem Bey’in oğludur. 1921 yılında Mülkiye’den mezun oldu.

20 Ekim 1923 tarihinde Maliye Müfettiş Muavinliği’ne tayin edildi, 1924 yılında staj için bir yıl süreyle Fransa’ya gönderildi. Birinci Sınıf Maliye Müfettişliği’ne kadar yükseldikten sonra, 1936 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğü’ne getirildi.

Maliye Müsteşarlığı (1938-1942), Başvekâlet Müsteşarlığı (1942-1947), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği (1947), Kâbil Büyükelçiliği (1951-1956), Budapeşte Büyükelçiliği (1956-1960), Dışişleri Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği (1960-1962), Varşova Büyükelçiliği (1962-1965) görevlerinde bulundu. 1965 yılında emekliye ayrıldı.

Şair olan Cemal Yeşil, Mülkiye Marşı’nın güfte yazarıdır. "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip Yeşil, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Cemal Yeşil, 27 Kasım 1977 tarihinde vefat etti.