Cenap Aşçı

Cenap Aşçı

1967 yılında Aksaray’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında yaptı.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığına, 1993 yılında Gümrük Müfettişliğine, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliğine atanmıştır.

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı.

Kasım 2001-Şubat 2002 döneminde Amerika Birleşik Devletlerinde NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi konularında inceleme çalışmasını, yüksek lisans eğitimi sırasında ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumu’nun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri hakkında inceleme ve araştırma çalışmasını yaptı.

Müfettişlik, Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde; ihracatı teşvik, yatırım teşvik, devlet yardımları, ihracatın kolaylaştırılması, işlemlerin basitleştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır. Avrupa Birliği-Türkiye üyelik müzakereleri öncesi tarama çalışmaları kapsamında Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu, Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlendirilmesi Grubu üyeliklerinde bulundu. EGO Genel Müdürlüğü’nün idari yapının güçlendirilmesi, kurum mevzuatının oluşturulması, İhale Kanunu ve Kamu Mali Kontrol Kanunun uygulamaların kurumsal olarak yerleştirilmesi, Toplu İş Sözleşmelerinde genel koordinatörlük, Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Başkanlıkları, Ankara Afet Koordinasyon Merkezinde EGO Genel Müdürlüğünün temsili, görevlerini ifa etti.

28 Ağustos 2015 tarihinde kurulan seçim hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Vakfı, Aksaraylılar Derneği, Gümrük Müfettişleri Derneği, Gümrük Vakfı, EGO Spor Kulübü üyesidir.

İngilizce bilen Aşçı, evli ve 3 çocuk babasıdır.