Çeşmizâde Mustafa Reşid Efendi

Çeşmizâde Mustafa Reşid Efendi

(? - 1770): Şair, tarihçi. İstanbul’da doğdu. Müderrislik yaptı. 1766’da Hâkim Mehmed Efendi’nin istifası üzerine vak’anüvisliğe getirildi. Bu mesleğini bir buçuk sene sürdürdükten sonra tekrar medreselerde ders vermeye başladı. Süleymaniye müderrisi iken öldü.

Şiir ve inşâ’da kudret sahibidir. Divan’ı vardır. 1766-1768 olaylarını anlatan Tarih’ini Bekir Kütükoğlu tenkitli bir şekilde yayınladı (1959).