Firuzeh Muzaffari

Firuzeh Muzaffari

1970 yılında doğdu. Üniversitede grafik tasarım eğitimi aldı. Hem İran’da hem de uluslararası alanda oldukça etkili kadın karikatüristlerden biri olduğu gibi, çizimleri gazete ve dergilerde sıklıkla yer aldı. Karikatürlerinde genellikle güncelliğini hiç yitirmeyen, toplumsal cinsiyetin anlaşılması ve yorumlanması gibi konuları ele aldı. 

Çalışmaları “Şerk”, “Hemmihen”, “Etemad” gazeteleri ve “Keyhan Karikatür” dergisi ve çeşitli yerlerde yayınlandı. “Persian Cartoon” yarışmasında birinci oldu. “Doğa Festivali”, “Trafik Festivali” ve “Medya Festivali” gibi festivallerde ödüller aldı. İran Karikatür Bienali’nde ve 6. İran Kitap Festivali’nde düzenleme kurulu üyeliği yaptı. 

Sosyal medya hesabında kendi karikatürlerinden bazılarını “Yayınlanmayan Karikatürler” adıyla bir klasör halinde paylaştı. Bu klasördeki karikatürler genellikle sosyal karikatür sınıfında yer almasına rağmen, bazı kırmızı çizgileri geçtiği için basında yer almadı. Muzaffari bu karikatürlerini “Gönülden Karikatürler” (cartonhai deli) olarak adlandırmaktadır. 

Sedıgheh Yazdıha, İran’da Toplumsal Cinsiyet Olgusuna Eleştirel Bir Bakış: Firuzeh Muzaffari Karikatürleri Üzerinden Bir İnceleme, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Gazetecilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.