Florinalı Nâzım

Florinalı Nâzım

(1883 – 6 Haziran 1939): Şair. Florina’da doğdu. Tam adı Mehmet Nâzım Özgünay’dır. İstanbul Hukuk Mektebini bitirdi. Dahiliye Nezaretinde çalıştı. Polis mecmuasının ve Emniyet-i Umumiye Neşriyat Şubesinin müdürlüğünü yaptı. Gümüşhane mektupçuluğundan emekliye ayrıldı. İstanbul’da öldü.

Dikkate değer şiirleri vardır. Kendi kendisine ’Şiir kralı’ unvanı vermesi, kendisini aşırı beğenmesi ve şöhret tutkusu alay konusu olmuştur. Gazetelerin reklam sayfalarında parayla şiirlerini ve kendisini öven yazılarını yayınlatmıştır.

Eserleri: Sünbülistan-ı Musiki (1909), Zafer Terâneleri (1918), Terennümler-Teellümler (1924), Ziya Gökalp’in Tabutu Huzurunda (1924), Cumhuriyet Marşları (1924), Nef’î ve Fikret’in Büyük Ruhlarına (1925), Hatırât-ı Meşâhir (1925), Yadigâr-ı Takdis-i Fikret (1926), Ebediyet Yolunda Bir Hitabe (1927), Türk’ün Büyük Zaferi (1928), Şair-i Azamımızı Tebcil (1928), Türk Şiir Krallığı Neden ve Nasıl Doğmuştur (1934).