Hasan Sabır

Hasan Sabır

1972 yılında Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Avrupa Topluluğu Ekonomisi ve İktisat alanlarında yüksek lisans ve doktora yaptı. Avrupa Birliği Rekabet Politikası alanında uzmanlık ve yüksek lisans eğitimleri verdi. Başlıca kitapları; "Dünya Siyasetinde Küresel Rekabet Sistemi ve Politikaları", "Azgelişmiş Ülkelerde Rekabet ve Kalkınma", "Küreselleşen Pazar Ekonomileri ve Rekabet Politikaları", "Makroiktisat Teorisinde Milli gelir ve Denge Politikaları" olan yazar halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü iktisat alanında Y.Doçent öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve lisans ve lisansüstü düzeyde iktisat dersleri vermektedir.