Hulusi Bey

Hulusi Bey Birinci devre Afyonkarahisar Milletvekili Hulusi Bey hakkında maalesef yeterli bir bilgi edinemedik. Sunacağımız bilgiler TBMM albümündeki kısa notlardan derlenmiştir. Hulusi Beyin babasının adının M.Ali olduğunu söz konusu notlardan öğreniyoruz. Kurmay Yüzbaşı rütbesinde bir subay iken Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış ve 36 yaşında Afyonkarahisar Milletvekilliğine seçilmiştir. TBMM Hariciye ve Nafıa encümenleri ile mazbata muharrirliği görevlerinde bulunmuş, o arada Koçgiri isyanı nedeniyle kurulan tahkikat komisyonunda da üyelik yapmıştır. 1921 yılının Mart ayında milletvekilleri arasında beliren görüş ayrılıkları nedeniyle gruplaşmalar olmuş, Atatürk’e bağlılıkları ile tanınan Milletvekilleri kendi aralarında bir grup.kurarak kendilerine "Birinci Grup" adını vermişlerdir. Bu gruba karşı olan 66 milletvekili de Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey. Mersin milletvekili Selahaddin, Samsun Milletvekili Emin ve Kayseri Milletvekili Ahmet Beylerin önderlikleriyle "İkinci Gurup"u oluşturmuşlardır. Afyonkarahisar Milletvekilleri İsmail Şükrü (Hoca Şükrü).Mehmet Şükrü (Koçoğlu) ve Dehşetizade Nebil Hoca (Yurteri) ile birlikte Hulusi Bey de bu kinci gurupta yer almışlardır. Atatürk’ten çok hükümete karşı olan ikinci grup, Mecliste muhalefet görevi yapmıştır. İkinci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde. Atatürk’ün de teklediği Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (I.Grup)’na 0ensup milletvekilleri yeniden seçilirlerken, ikinci gruba dahil olanlar Meclisin dışında kalmışlardır. Hulusi Bey ise, esasen, tekrar adaylığını koymamıştır.