Hüseyin Ataman

Hüseyin Ataman


Hüseyin Ataman, 1900 yılında Yanya’da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra 1 Şubat 1916’da İstanbul Talimgâhına gönderildi, 1918 yılına kadar Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Haziran 1920’de iki ay süre ile Trakya Harekâtına iştirak etti. 22 Aralık 1920’de Anadolu’ya geçti. İstiklâl Harbi’ne katılarak, II. İnönü, Sakarya, Büyük Taarruz Meydan Muharebeleri’nde bulundu.

1926-1929 yılları arasında Harp Akademisi’nde öğrenim gördü. 30 Ağustos 1929’da yüzbaşı rütbesiyle Genelkurmay 3. Şubede ve 33. Tümen Topçu Alayı Batarya Kumandanlığı’nda görevlendirildi. 30 Ağustos 1935’de Binbaşı, 1941 yılında Yarbay, 1944 yılında Albay 1950 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek, Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı’na getirildi.

1952 yılında 33. Tümen Komutanlığı’na tayin edildi. 1953 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek, I’inci Ordu Kurmay Başkanlığı’na, 1955’de 10. Tümen Komutanlığı’na görevlendirildi. 1956 yılında Korgeneralliğe terfi ederek, 1959 yılına kadar 13. Kolordu Kumandanlığı, Genelkurmay Lojistik Başkanlığı ve 5. Kolordu Kumandanlığı görevlerinde bulundu.

1960 yılında harp Akademileri Kumandanı iken emekli oldu. 22 Ekim 1960’ta I. Gürsel Hükümeti’nde Milli Müdafaa Bakanlığı’na getirildi. 6 Ocak 1961’de Kurucu Meclis Üyesi oldu. 1961 Genel Seçimlerinde Millet Partisi’nden Ankara Milletvekili seçildi. 13. Dönemde de MP’den İstanbul Milletvekili seçildi. Ürgüplü Hükümeti’nde Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Hüseyin Ataman, 10 Şubat 1975 tarihinde vefat etti.