Hüseyin Haşim Tiryakioğlu

Hüseyin Haşim Tiryakioğlu

Hüseyin Haşim Tiryakioğlu Tiryakizade Hacı Bekir Ağa’nın oğlu Hüseyin Haşim 1888 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Doğduğu kentte İdadî tahsili yaptı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 6 Nisan 1929 tarihinde Belediye Başkanlığı’na şeçildi. Ali Çetinkaya’nın da desteğiyle, Afyonkarahisar’da yoğun imar hareketine girişti. Afyonkarahisar’ın temel çehresi o dönemde şekillendi. Asrî Mezarlık, sebze ve yağ hali, Hıdırlığın ağaçlandırılması, Zafer Anıtı, Anıt Park ve önündeki meydan, Vali Konağı, Memleket Hastanesi, Gar Binası v.b. Tinyakioğlu’nun bu ilk Belediye Başkanlığı döneminde inşaa edilen yapılardır. Tiryakioğlu, çok partili siyasi sisteme geçilirken, Afyonkarahi-sar’da Demokrat Parti’yi kurdu. Demokrat Parti, ilk Belediye Başkanlığını Afyonkarahisar’da kazandı; zira 1946 yılındaki o seçimde D.P adayı Hüseyin Tiryakioğlu idi. Ancak, iktidarda bulunan C.H.P. Afyonkarahisar Belediye seçimlerini iptal ettirince, Tiryakioğlu’nun başkanlığı da düştü! O arada D.P. arasında ihtilâflar meydana geldi ve bu patinin içinde Öz Demokrat Parti doğdu. Tiryakioğlu bu hareketin de içinde yer aldı. Bu siyasi hareket bilâhare Millet Partisi İle=birleşince Tiryakioğlu bu kez M.P’li oldu. 1950 yılında sapılan Belediye seçimlerinde Millet Partisi adayı olarak Belediye Başkanlığı’na seçildi. Fakat rahatsızlığı nedeniyle 1951 yılında kendi isteğiyle Başkanlık görevin¬den çekildi. 1953 yılında D.P. liderlerinin ısrarı üzerine bu partinin Afyonkarahisar teşilâtının başına geçti. 1954 Genel Seçim¬lerine katıldı ve D.P. Afyonkarahisar Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. 1957 yılında aktif siyasi hayattan tamamen çekildi ve Milletvekilliği için de aday olmadı. Tiryakioğlu Afyonkarahisar için efsane adamdır! Son derece çalışkandır insan olan Tiryakioğlu, Belediye Başkanlığı döne¬minde, yukarıda sayılan hizmetlerden başka, şehrin ağaçlandırılmasına da büyük önem verdi; kent çevresinde ve dışında bahçeler, parklar meydana getirdi. Belediye İtfaiyesinin kurucu? su da O’dur. Hüseyin Haşim Tiryakioğlu 1973 Yılının Haziran ayında vefat etti.