Hüsnü Doğan

Hüsnü Doğan


Hüsnü Doğan, 1944 yılında Malatya’da doğdu. Liseyi aynı şehirde bitirdi. 1969 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu.

1973 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı’nda araştırmacı olarak çalıştı. 1975 yılından 1977 yılına kadar Tarım Bakanlığı’nda Planlama Genel Müdürü olarak görev yaptı. 1978 yılında kamudan ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı.

1980 yılında Yabancı Sermaye Kurulu Başkanı oldu. Bu görevini 1983 yılında ANAP’ın kurucusu olana kadar sürdürdü.

13 Aralık 1983’te kurulan I. Özal Hükümeti’nde parlamento dışından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na getirildi. 1986 ara seçimlerinde Istanbul Milletvekili, 1987 Genel Seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. II. Özal Hükümeti’nde de aynı bakanlığını korudu. 9 Kasım 1989’da kurulan Akbulut Hükümeti’nde Devlet Bakanı olarak görevlendirildi. Yine aynı hükümette Körfez Krizi sırasında Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi. 22 Şubat 1991 tarihinde bakanlıktan azledildi. 1991 seçimlerinde yeniden Anavatan Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçildi.

7 Ekim 1993’te Anavatan Partisi’nden ayrılarak Yeni Parti’nin kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1995 yılında Yeni Parti’den ayrılarak tekrar Anavatan Partisi’ne katıldı. 1995 seçimlerinde üçüncü kez İstanbul Milletvekili seçildi. 6 Mart 1996’da kurulan II. Yılmaz Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na getirildi. 1999 yılında Parlamentodan ayrılarak Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı üstlendi, bu görevini 2001 yılı sonuna kadar sürdürdü.

Halen özel bir şirketin Genel Koordinatörlüğü’nü yürütmektedir.