Hüsrev Gerede

Hüsrev Gerede


Asker, politikacı ve diplomat Hüsrev Gerede, 12 Mart 1886 tarihinde Edirne’de doğdu. Rıdvanbeyoğlu ailesinden Ferik (Korgeneral) Mehmet Ali Paşa ile Mah-I Nur Hanım’ın oğludur. 1908 yılında Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi .

Mustafa Kemal ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatan 18 kişiden birisidir. 19 Mayıs 1919’dan itibaren Mustafa Kemal Paşa’nın kurmay heyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürlüğü yaptı. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’daki tüm mili mücadele hareketlerine katıldı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ‘nda Trabzon milletvekili olarak bulundu. İstanbul’un işgali üzerine Ankara’ya geçti, Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarına katıldı.

Gerede İsyanı’nı bastırmakta gösterdiği başarıdan dolayı Atatürk daha sonra kendisine Gerede soyadını verdi.

Cumhuriyet döneminde askerlikten ayrılarak, Budapeşte, Sofya, Tahran, Tokyo, Berlin ve Rio de Janeiro Büyükelçilikleri’nde bulundu.

Gerede, 1949 yılına kadar millet meclisinde çeşitli illerin temsilciliğini yapmayı da sürdürdü. 1924-1936 yılları arasında Urfa, 1942-1947 yıllarında Sivas milletvekilliği yaptı.

Diplomat Galip Kemal (Söylemezoğlu) Bey’in kızı Lamia Hanım ile evli olan Hüsrev Gerede’nin Ali Faruk ve Mehmet Selçuk adlı iki oğlu oldu.

Hüsrev Gerede, 1962 yılında İstanbul’da vefat etti.