İbrahim Ethem Menderes

İbrahim Ethem Menderes

1899 yılında İzmir’de doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre avukatlık ve çiftçilik yaptı.

3 Ekim 1916 ile 7 Kasım 1918 tarihlerinde askerlik hizmetini yerine getirdi. 13 Aralık 1920’de yeniden silah altına alınıp İstiklal Savaşı’nda görevlendirildi. 23 Ağustos 1923’te terhis oldu.

4 Mayıs 1933’te Aydın İli Daimi Encümen Üyeliği’ne, 1 Kasım 1938’de Aydın Belediye Başkanlığı’na seçildi. Belediye Başkanı iken 24 Nisan 1941’de yeniden silah altına alındı. 1 Ağustos 1942’de terhis edildi. 21 Ocak 1942’de rütbesi Üsteğmenliğe yükseldi. Siyasi hayata Cumhuriyetçi Serbest Fırka ile başlayıp, Aydın’da 15 yıl CHP İl Başkanlığı yaptı. 1945’te CHP’den istifa ederek Aydın’da Demokrat Partiyi kurma görevini aldı.

IX. Dönem seçimlerinde Demokrat Partiden Aydın Milletvekili seçildi. X. ve XI. Dönemlerde de Aydın Milletvekilliği’ni korudu. 1 Ağustos 1952’de II. Menderes Hükümeti’nde İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs 1954’te III. Menderes Hükümeti’nde Milli Müdafaa Bakanlığı, 15 Eylül 1955’te Devlet Bakanlığı, 30 Eylül 1955’te Dahiliye Bakanlığı, 12 Ekim 1956’da VI. Menderes Hükümeti’nde Nafıa (Bayındırlık) Bakanlığı, 19 Ocak 1958’de V. Menderes Hükümeti’nde ikinci defa Milli Müdafaa Bakanlığı görevlerini üstlendi.

27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin darbe yapmasından sonra Yassıada Yüksek Adalet Divanınca, Anayasayı çiğnediği suçlamasıyla yargılandı, 10 yıl ağır hapis cezası aldı.

18 Eylül 1992 tarihinde vefat etti.