İdris Bal

İdris Bal 1968 yılında Kütahya’da (Dumlupınar) dünyaya geldi. 1979 yılında Kütahya’da ilkokulu tamamladı ve Yatılı Öğretmen Okulu sınavlarına girerek Savaştepe Öğretmen Lisesi’ni kazandı. Orta ve Lise eğitimini bu okulda 1985 yılında tamamladı. Aynı yıl katıldığı Üniversite sınavlarında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı ve bu fakülteyi 1989 yılında tamamladı. Mezuniyet sonrası Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak, aynı yılın Aralık ayında, Polis Akademisi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Bu aynı zamanda İdris Bal’ın ideali olan akademisyenlik mesleğine ilk adımını atması anlamına geliyordu.

1990 yılında İngiltere’nin Nottingham Üniversitesine Yüksek Lisans ve Doktora yapmak üzere gönderildi. 1992 yılında Nottingham Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp Mastır derecesini aldı. Mastır tezinin başlığı: ’Possibility of Integration Among Turkic Republics and Turkey’ (Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Bütünleşme İhtimali) idi. Yüksek lisans esnasında tez çalışmaları başlamadan önce uluslararası ilişkiler, dış politika, dünya ekonomisi, Doğu Batı ilişkileri, terörizm, istihbarat konularında ders gördü.

Doktora çalışmalarını ise Manchester Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları bölümünde (Department of Middle Eastern Studies) sürdürdü. Turkey’s Relations with the West and Turkic Republics of the Former Soviet Union: The Rise of the "Turkish Model" (1991-1992) {Türkiye’nin Batıyla ve Eski Sovyetler Birliği’nden Ayrılan Türki Cumhuriyetlerle İlişkisi:Türk Modelinin Yükselişi (1991-1992)} başlıklı tezini tamamladı ve 15 Aralık 1997 de sözlü sınavına girdiği doktora çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu çalışmada Türkiye’nin Batı (ABD dahil olmak üzere) ile Türki Cumhuriyetler arasındaki konumu, Batının ve Türkiye’nin dış politikası, beklentiler, kaygılar, Türki Cumhuriyetlerin Türkiye’ye, Batı’ya ve Orta Doğu ülkelerine tepkileri ele alınmaktadır.

1998 yılında Yardımcı Doçent olan İdris Bal’ın ’Turkey’s Relations with the West and Turkic Republics: Rise and Fall of the Turkish Model (Türkiye’nin Batı ve Türki Cumhuriyetlerle İlişkisi: Türk Modelinin Yükselişi ve Düşüşü) başlıklı İngilizce olarak hazırlanmış kitabı merkezi İngiltere’de bulunan Ashgate yayınevi tarafından 2000 yılında yayınlanmıştır. İkinci kitabı ise 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası’ başlıklı kapsamlı bir derleme çalışmadır. 2001 yılında Alfa Yayınları tarafından Türkçe olarak yayınlanmıştır. İdris Bal’ın halen ’PKK ve Türk Dış Politikası’ başlıklı telif kitap çalışmasının basım işlemleri devam etmektedir. ’Tarihten günümüze Türk-Ermeni İlişkileri’ başlıklı derleme kitap çalışması tamamlanma aşamasındadır. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile beraber yürüttüğü ’Turkish Foreign Policy in Post-Cold War Era’ başlıklı İngilizce kapsamlı derleme kitap çalışması 2003-Nisan ayında tamamlanacaktır. ’The New ’Great Game’: Eurasia Policies of Global and Regional Powers’ başlıklı İngilizce derleme kitap çalışması ise haziran 2003 tarihinde tamamlanacaktır. 2002 yılında Polis Akademisi tarafından iki aylık süreyle İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi’ne çalışma yapmak için gönderildi. Ayrıca 2002 Yılında ’Place of Turkey in US Foreign Policy After 11 September Attacks and Cooperation Against Terrorism’ başlıklı projesi ile başvurduğu ’Fulbright’ bursuna seçilen İdris Bal 2003 yılında 6 ay süreyle ABD’de projesi üzerinde çalışacaktır. İdris Bal’ın Türk Dış Politikası, Orta Asya ve Kafkaslar, Türk Dünyası, Güvenlik, Ortadoğu, Terörizm, İnsan hakları, AB, Batı ve ABD’nin Avrasya Politikası konularında yurtdışında ve yurt içinde farklı bilimsel dergilerde İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi ve Türkiye’de ve Yurt dışında uluslararası bilimsel konferanslarda sunulmuş İngilizce ve Türkçe bildirileri mevcuttur.

İdris Bal Polis Akademisinde Devletler Umumi Hukuku (ve Türk Dış Politikası), Devlet Güvenliği, Siyasi Tarih ve İnkılap Tarihi derslerini okutmaktadır. Ayrıca Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Diplomatic History dersini vermektedir. Ayrıca Polis Akademisi 4. Sınıf öğrencilerinin hazırladığı bitirme tezlerine danışmanlık yapmaktadır. Danışmanlık yaptığı konular temel olarak dış politika, Uluslararası İlişkiler, terörizm, iç güvenlik, dış güvenlik, Türkiye’nin komşuları ile ilişkisi, mezhepsel ayırımlar ve toplumsal olaylar, İnsan hakları gibi konulardır. İdris Bal halen Polis Akademisinde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve ayrıca 2001-2003 arası dönemde Polis Bilimleri Dergisi Editör yardımcılığı görevini üstlenmiştir.