İhsan Ecemiş

İhsan Ecemiş

1327 (1911) yılında Niğde’de doğan Ecemiş, 1923 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara Ma­iyet Memuru Adayı olarak devlet hizmetine başlamış; değişik ilçelerde kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, İs­tanbul ve Gaziantep’te vali muavinliği görevlerinde bu­lunduktan sonra, 1950 yılında Gaziantep Valiliğine, da­ha sonra Bolu Valiliğine atanmıştır. 1953 yılında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmış, 1957 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Danıştay Üyeli­ğine ve 1960 yılında da Danıştay Dokuzuncu Daire Baş­kanlığına seçilmiştir. 1966 yılında Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahke­mesi Asıl Üyeliğine seçilmiş, 14.7.1976 tarihinde emek­liye ayrılmış, 1988 yılında vefat etmiştir.