İhsan Keçecioğlu

İhsan Keçecioğlu

1320 (1904) yılında Maraş’ta doğan Keçecioğlu, orta öğ­renimini Maraş Lisesinde ve Ankara Adliye Meslek Oku­lunda tamamlamış ve 1928 yılında Ankara Hukuk Fa­kültesini bitirmiştir. 14.2.1929 tarihinde Bozdoğan Savcısı olarak göreve baş­layan Keçecioğlu, çeşitli illerde savcılık ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptıktan sonra 2.9.1953 tarihinde Yargıtay Üyeliğine ve 5.9.1959 tarihinde de Yargıtay İkinci Başkanlığına atanmıştır. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2.5.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilen Keçecioğlu, 14.7.1969 tarihinde emekliye ayrılmış ve 12.3.1986 tarihinde vefat etmiştir.