İnci Enginün

İnci Enginün

(6 Ağustos 1940 - ): Yazar, araştırmacı. Ankara Kolejini (1959), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi ve Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsüne asistan oldu (1963). ’Tanzimat Devrinde Shakespeare’ teziyle doktorasını verdi (1968). 1984’te profesörlüğe yükseldi. 1987’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine geçti. Bu fakültenin dekanlığını ve Türkiyat Enstitüsü müdürlüğünü yaptı. 1997’de emekliye ayrıldı.

Varlık, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Millî Kültür, Dergâh, Türk Kültürü gibi dergilerde yazdı.

Eserleri: Kenan Hulusi: Hikâyeler (1973), Halide Edip Adıvar; Kubbede Kalan Hoş Sada (1974), Halide Edip, Yakub Kadri, Falih Rıfkı, Mehmet Asım: İzmir’den Bursa’ya (1974), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (Mehmet Kaplan, Birol Emil, Zeynep Kerman ile, C. 1, 1974; C. 2, 1978; C. 3, 1979; C. 4, 1982; C. 5, 1989), Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi (1978), Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercümeleri ve Tesiri (1979), Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (M. Kaplan, B. Emil, N. Birinci, A. Uçman ile, 1981), Atatürk Devri Edebiyatı (M. Kaplan, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile, 1981), Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (1983, eklerle 2. bs. 1991), Millî Mücadelede Türk Kadını (M. Cumbur ve C. Özdemir ile, 1983), Ahmet Haşim: Bütün Şiirleri (Z. Kerman ile, 1983), Cenap Şahabeddin: Bütün Şiirleri (M. Kaplan, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile, 1984), Halide Edib Adıvar (1986, eklerle 2. bs. 1989), Abdülhak Hâmid (1986), Ömer Bedrettin Uşaklı: Bütün Eserleri (1988), Mehmet Kaplan’dan Seçmeler (2 cilt, Z. Kerman ile, 1988), Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Şiirleri (1989), Cahit Sıtkı Tarancı: Evime ve Nihal’e Mektuplar (1989), Cenap Şahabeddin (1989), Tahsin Nahit: Kösem Sultan (1990), Ahmet Midhat Efendi’nin Tiyatroları (1990), Ahmet Haşim: Bütün Eserleri: Bize Göre, İkdam’daki Diğer Yazıları (Z. Kerman ile, 1991), Ahmet Haşim: Bütün Eserleri: Gurabahâne-i Laklakan, Diğer Yazıları (Z. Kerman ile, 1991), Ahmet Haşim: Bütün Eserleri: Frankfurt Seyahatnamesi, Mektuplar, Mülâkatlar (Z. Kerman ile, 1991), Mukayeseli Edebiyat (1992), Mehmet Kaplan: Ali’ye Mektuplar (Z. Kerman ile, 1992), Abdülhak Hâmid’in Mektupları (1995), Abdülhak Hâmid’in Hatıraları (1995), Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (Z. Kerman, S. İleri ile, 1998). Mehmet Kaplan, Hayatı ve Eserleri (Z. Kerman ile, 2000), Osmanoflar (Kenan Hulisi Koray’ın Vakit gazetesinde 1938’de tefrika hâlinde çıkan romanını yayına hazırladı, 2003). Abdülhak Hamid Tarhan’ın bütün eserleri Dergâh Yayınları arasında Latin harfleriyle yayınlamıştır.