İsmail Hakkı Tunaboylu

İsmail Hakkı Tunaboylu

(1914-1958) Türk Silahlı Kuvvetlerinin 8’inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu, 1895 yılında Tuna Nehri sahilindeki Rahova kasabasında doğdu.1914 yılında Harp Okulundan mezun oldu. 1924 yılına kadar çeşitli birliklerde Batarya Takım Komutanlığı, Yaverlik ve Refakat Subaylığı görevlerinde bulundu. 31 Temmuz 1921 tarihinde Anadolu’ya geçerek Millî Orduya katıldı. 1927 yılında Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; Çatalca Müstahkem Mevki 4’üncü Alayda Batarya Komutanlığı, Genelkurmayda Karargâh Subaylığı, 5’inci Tümende Şube Müdürlüğü ile Kurmay Başkanlığı, 7’nci Tümen Topçu Alayında Tabur Komutanlığı, Topçu Müfettişliği Kurmay Başkan Vekilliği, 8’inci Tümen Topçu Alay Komutan Yardımcılığı, Topçu Müfrezesi Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay Karargâhında Şube Müdürlüğü, 28’inci Tümen 54’üncü Topçu Alay Komutanlığı ve Yedek Subay Okul Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1945 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile Yedek Subay Okul Komutanlığı yaptı. 1947 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile 65’inci ve 28’inci Tümen Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1950 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 3’üncü ve 15’inci Kolordu Komutanlığı, 1’inci Ordu Komutan Vekilliği ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1955 yılında Orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesinde 06 Haziran 1955 - 25 Ağustos 1955 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Vekilliği, 25 Ağustos 1955 - 17 Eylül 1955 tarihleri arasında da Genelkurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.17 Eylül 1955 tarihinde asaleten Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Bu görevde iken 6 Haziran 1956 tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı görevine de vekâlet etti. Bu tarihte asaleten atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 3 Ekim 1957 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu. 1’inci Dünya ve Kurtuluş Savaşı’na katıldı. 28 Ekim 1958 tarihinde vefat etti.