Jale Necdet Erzen

Jale Necdet Erzen

1943 yılında, Ankara’da doğdu. Los Angeles, Art Center College of Design’da resim lisans ve yüksek lisans dereceleri aldı. 1974’te New York’ta, Hunter College’da, Leo Steinberg’un derslerine katıldı. 1981’de İTÜ Mimarlık Fakültesinde Mimar Sinan üzerine doktora tezini tamamladı. 1966-1974 yılları arasında çeşitli dönemlerde Amerika ve Avrupa müzelerinde Batı resmini inceledi. 1974’te ODTÜ Mimarlık Fakültesinde temel tasarım, sanat ve mimarlık tarihi, resim, fotoğraf ve estetik dersleri verdi. 1974’te ODTÜ’de başlattığı çevre estetiği dersi, dünyada bu konuda verilen ilk derstir. 1982’de Fransa müzelerinde araştırma bursu ve 1985’te Fulbright bursu kazandı, 2006’da Goethe Enstitüsünün Alman çağdaş sanatı inceleme bursunu kazandı.

Batı resmindeki figür geleneğini yakından inceleyerek bunu kendi çalışmalarına taşıdı. Figürü temel alan yapıtlarıyla ön plana çıkardı. Yüz tasvirine hiç girmeden vücudu bir portre olarak kullandı. Yoğun bir hareket içindeki figürlerinde hem duyguyu, hem de aklı bir arada yürütmeye çalışan ikilem oldukça belirgindir. Serbest fırça vuruşlarındaki akıcılık ile fırçanın tuval üzerindeki hızlı ve kesintisiz hareketi, resminin ana unsurlarından biridir ve çalışmalarında kendine özgü bir ritim kazandırmaktadır.

1982-1985 yılları arasında Boyut Plastik Sanatlar dergisinin editörlüğünü yaptı. 1990 yılında Stephane Yerasimos ile Paris’de Grand Palais Müzesi’nde Osmanlı mimarisi üzerine çalışmalar yaptı. Kurucularından olduğu Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneğinin 1991’den 2011 yılına kadar birkaç dönem hariç başkanlığını sürdürdü. Sanart Derneğinin çeşitli uluslararası sempozyumlarını düzenledi, onun üstünde kitap ve yayınının editörlüğünü yaptı. 1995-1998 yılları arasında Dünya Estetik Kurumu genel sekreterliği yaptı; 2010- 2016 dönemi Dünya Estetik Kurumu ikinci başkanıdır. 2007 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK desteği ile 42 ülkeden sanatçı ve estetikçinin katıldığı Dünya Estetik Kongresini düzenledi. Bu kongrede, Mimarlar Odası’nın desteği ile 4 uluslararası yayın gerçekleştirdi. 1991’de Fransız Kültür Bakanlığının Sanat ve Edebiyat dalında şövalyelik ödülüne, 2000 yılında TÜYAP’ın en iyi eleştirmen ödülüne ve 2008 yılında Türkiye Mimarlar Odası’nın mimarlığa katkı ödülüne layık görüldü.

Türk sanatçıları ve Mimar Sinan üzerine kitaplar yazdı. İslam estetiği ve mimarisi, karşılaştırmalı estetik, çevre estetiği üzerine yerli ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. 1986 yılından bu yana yerli ve yabancı üniversitelerde konferans verdi. Osaka, Slovenya ve Bologna üniversitelerinde misafir profesörlük yaptı ve seminerler verdi. 1971’de ilk sergisini Los Angeles Art Association’da ve mezun olduğu okulda açtı, müteakiben Fransa’da Vichy’de, Roma Sapienza Üniversitesinde, İtalya’da sergiler açtı; toplu sergilere de katıldı. Türkiye’de 1974’ten itibaren Türkiş Galerisi, Nev Galerisi, İstanbul Urart Galerisi, Zon, Siyah Beyaz, Takı ve Bilkent Galerilerinde sergiler açtı. Resimleri Türkiye, Fransa, Hollanda, Kanada, ABD ve İtalya’da özel ve resmî koleksiyonlarda bulunmaktadır.