Kayıhan İçel

Kayıhan İçel

Prof.Dr.Kayıhan İçel İstanbul doğumludur.1962 yılı Haziran döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra ceza ve ceza usul hukuku kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 04.01.1967 tarihinde Hukuk Doktoru, 1971 yılı Ekim ayında Üniversite Doçenti ve 1977 yılında girdiği Profesörlük sınavlarından sonra 1978 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı müşterek kararnamesi ile Üniversite Profesörlüğün akademik ünvanınız iktisap etmiştir.1982-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapan Prof.Dr. İçel’in Ceza Hukuku ve Kitle İletişim alanların yayınlanmış çok sayıda bilimsel yapıtı bulunmaktadır.