Kâmuran Şipal

Kâmuran Şipal

(1926 - ): Yazar. Adana’da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1955). Bitirdiği bölüme asistan olarak girdi. İki yıl sonra Almanya’ya gitti. 1960’ta dönünce Yabancı Diller Yüksek Okulunda Almanca okutmanı oldu.

Varlık dergisinde önce şiirleri çıktı (1949). Hikâye, inceleme ve çevirileri Varlık, Türk Dili, Ataç, Yeni Dergi’de yayınlandı. Alman edebiyatından çeviriler yaptı.

Hikâyeleri: Beyhan (1962), Elbiseciler Çarşısı (1964), Büyük Yolculuk (1969), Buhûrumeryem (1971), Köpek İstasyonu (1988). İncelemesi: Çağdaş Alman Hikâyesi/1945’ten Sonra (1962).

Alman edebiyatından çeviriler yaptı. Kafka’nın bütün eserlerini Türkçeye çevirdi.