Mehmed Çavuşoğlu

Mehmed Çavuşoğlu

İyi 15 Ocak 1936 tarihinde Perşembe’nin Saray Köyü’nde doğdu. İlk öğrenimini köyünde, orta öğrenimini Ordu Ortaokulu, Afyon ve İstanbul Haydarpaşa liselerinde tamamladı (1956). Bir süre İ.Ü. Hukuk Fakültesine devam etti. Sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1962). Aynı yıl Eski Türk Edebiyatı Kürsüsünde Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan’ın asistanı oldu. 1973’te doçentliğe, 1982’de profesörlüğe yükseldi. Bu arada ilmî araştırmalar yapmak üzere İngiltere ve İskoçya’da kaldı (1970- 1972). 1982-1983 arasında Selçuk Üniversitesinde ders verdi. 1984’te Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı oldu. 1986’da Washington Üniversitesinde çalışmalar yaptı. 

Divan Edebiyatını en iyi bilen ilim adamlarından biri idi. Sahasıyla ilgili ilmî çalışmalarının yanında şiirler ve denemeler de kaleme aldı. Öğrencilik ve asistanlık yıllarında Yeni İstanbul gazetesinde edebî tenkitler yazdı. 15 Temmuz 1987 tarihinde vefat etti.

Eserleri: 

Ulubatlı Hasan Destanı (Şiir, 1959), 

Necati Bey Divanı’nın Tahlili (Doktora tezi, 1971), 

Necati Bey Divanı’ndan Seçmeler (1973), 

Yahya Bey Divanı (1977), 

Amrî Divanı (1979), 

Yahya Bey’in Yusuf ve Zeliha Mesnevisi (Doçentlik tezi, 1979), 

Vasfî Divanı (1980), 

Divanlar Arasında (Divan Edebiyatı üzerine denemeler, 1981), 

Hayretî Divanı (M. Ali Tanyeri ile, 1981), 

Helâkî Divanı (1982), 

Yahya Bey ve Divan’ından Örnekler (1983), 

Zâtî Divanı (Gazeller kısmı, 3. C., M. Ali Tanyeri ile, 1987), 

Hayalî Bey Divanı’ndan Örnekler (1987), 

Üsküplü İshak Çelebi-Divan (Ali Tanyeri ile, 1990).