Mehmet Vehbi Günan

Mehmet Vehbi Günan

1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. 1981-1983 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Başkanlığında Memur olarak görev yaptı.

1986 yılında Müfettişliğe, 1996 yılında da Başmüfettişliğe atandı. 1999 ve 2004 yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde mesleki çalışmalar yaptı. Değişik tarihlerde Disiplin Kurulu, Reklam Kurulu İhtisas Komisyonu, Memurların Görevde Yükselme Sınavı Komisyonu ve Fiskobirlik Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. Askerlik görevini 1987 yılında Şebinkarahisar Askerlik Şubesi Başkanı olarak ifa etti.

8 Ekim 2004 tarihinden itibaren Teşkilatlandırma Genel Müdürü, 21.07.2009 tarihinden itibaren de Müsteşar Yardımcısı Vekili, 12 Eylül 2009 tarihinde de Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi.