Mehmet Ercan Vuralhan

Mehmet Ercan Vuralhan

1943 yılında Malatya^da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 28 Aralık 1965’te Dışişleri Bakanlığı IV. Dairede aday meslek memuru olarak göreve başladı. 23 Haziran 1966’da aynı dairede 3. Katipliğe getirildi. 1969 yılında Batı Dairesinde 3. Katip olarak göreve başladı. 9 Ocak 1970’te 2. Katip oldu. 29 Haziran 1970’te Sofya Büyükelçiliği 2. Katipliğine görevlendirildi. 12 Kasım 1971’de Başkatip oldu. 31 Temmuz 1972’de Stutgart Başkonsolosluğu 1. Sınıf Konsolosluğuna getirildi. 7 Temmuz 1975’te aynı yerde Maiyette Başkonsolos olarak bulundu. 31 Ekim 1975’te Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü oldu. 5 Temmuz 1976’da Bütçe ve İdare Dairesi Şube Müdürlüğüne atandı. 29 Eylül 1977’de Lahey Büyükelçiliği Orta Elçilik Müsteşarlığı’na, 7 Temmuz 1978’de 3.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığı’na, 28 Eylül 1979’da 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığı’na, 14 Eylül 1981’de 1.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığı’na terfi etti. 1 Ekim 1981’de aynı bakanlığın İdari İşler Genel Müdürlüğü I. Dairesinde 2. Sınıf Daire Başkanı olarak göreve başladı, 8 Kasım 1983’te İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına getirildi. 16 Mart 1987’de Riyad Büyükelçiliği’ne görevlendirildi. 17 Eylül 1987’de istifa ederek politikaya atıldı. 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Ankara Milletvekili seçildi. II. Özal Hükümeti’nde Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Görevi esnasında 38 kişinin öldüğü Casa uçakları ihalesiyle gündeme geldi.