Mehmet Gölhan

Mehmet Gölhan


Mehmet Gölhan, 1929 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlkokulu Adapazarı Tavuklar köyünde, ortaokulu Istanbul, Fatih’te bitirdi. Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl İller Bankası Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

DSİ Genel Müdürlüğü’nde çalıştı.1958-1967 yılları arasında Köyişleri Bakanlığı’nda YSE Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1967 yılında kısa bir süre Köyişleri Müsteşarlığı yaptı. Aynı yıl Sanayi Bakanlığı’nda Sanayi Dairesi Reisliği’ne getirildi. 1970 yılında aynı bakanlıkta müsteşarlık görevini üstlendi. 17 Kasım 1974’de Irmak Hükümeti’nde Meclis dışından Sanayi Bakanlığı’na getirildi. 31 Mart 1975 tarihinde IV. Demirel Hükümeti’nin kurulmasıyla eski görevine döndü. Sanayi Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan 1982 yılında emekli oldu.

1983 yılında Büyük Türkiye Partisi kurucu üyesi oldu. Bu parti kapatılınca dört ay süre ile Zincirbozan’a sürgüne gönderildi.

1984 yılında Doğru Yol Partisi kurucu üyesi oldu. 1993 Kasım ayına kadar DYP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanlığı yaptı.1987 ve 1991 Genel Seçimlerinde Sakarya Milletvekili seçildi. 25 Haziran 1993 yılında kurulan I. Çiller Hükümetinde Devlet Bakanlığı’na, 24 Ekim 1993 tarihinde de Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi. 1995 seçimlerinde Ankara’dan milletvekili seçildi. 5 Ekim 1995’de bakanlık görevi sona erdi. 1999 Genel Seçimlerinde ise, Konya’dan milletvekili seçildi. 3 Kasım 2003 seçimlerinde partisinin barajı aşamaması nedeniyle Meclis dışında kaldı.