Melih Koçer

Melih Koçer

19l3’de Erzurum’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi E1ektrik Bölümünden mezun oldu. Devlet Demiryollarında, Yüksek Mühendislik Okulunda, Askeri Fabrikalarda, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde, Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsünde görev yaptı. 30.06.1964-28.11.1966 tarihleri arasında Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı görevinde bulundu. Daha sonra İzmir Teknik Okulu Mühendislik Kürsüsüne naklen geçti. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde görev aldı.