Metin Uçar

Metin Uçar: Ağrı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset ve Sosyal Bilim alanında “Değişen Bilim Anlayışında Yöntem (Hermeneutik) ve Toplumsal Kimlik” isimli teziyle doktorasını ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi alanında “Ulusallıktan Post-Ulusallığa Geçiş Sürecinde Enformel Dayanışma Ağları” isimli tezi ile tamamladı. Halen Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde siyaset bilimi alanında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Akademik çalışmalarını kimlik, dayanışma ağları, hemşehrilik, yurttaşlık, birlikte yaşama sorunları ve yöntem gibi konularda yoğunlaştırmakta; siyasal yaşam, demokrasi ve metodoloji konularında dersler vermektedir. Dipnot yayınları arasından "Nerelisin Kimlerdensin: Mezhep, Cemaat ve Yurttaşlık Arasında Çorum" isimli bir kitabı çıktı.