Müşir Kazım Paşa

Müşir Kazım Paşa


Müşir Kazım Paşa, Sakız’da doğdu. 1870 yılında Harbiye’yi bitirdi.

Binbaşı iken Plevne savunmasında bulundu ve Gazi Osman Paşa ile esir düştü. Gösterdiği kahramanlık nedeniyle Rus kumandanı tarafından kılıcı geri verildi.1894 yılında Müşir oldu, önce Üçüncü,sonra Beşinci Ordu Komutanlığı’na tayin edildi.

Genel Müfettişlik göreviyle Yanya’da bulundu, daha sonra yedi sene İşkodra’nın Vali ve Komutanlığı’nda, Hicaz Demiryolu İnşaat Nazırlığı’nda, Hicaz Vali Komutanlığı’nda, Garbi Rumeli Müfettişliği’nde bulundu.

II.Abdülhamid devrinin ordu kumandanlarından ve devrin uzun süre yaşayan mareşalidir. 2 Mayıs 1909 ile 17 Eylül 1909 tarihleri arasında İzmir’de Valilik yaptı.1910 yılında emekliye ayrıldı.

Müşir Kazım Paşa, 1936 yılında İstanbul’da vefat etti.