Mustafa Abdülhalik Renda

Mustafa Abdülhalik Renda


Mustafa Abdülhalik Renda, 1881 yılında Yanya’da doğdu. Yanya İdadisi Rüştiyesi ve İstanbul İdadisi’nde orta öğrenimini tamamlayarak 25 Temmuz 1903’te Mülkiye Mektebi’nin Yüksek Bölümü’nden diploma aldı.

27 Temmuz 1903’te Ziraat Bankası Muhasebe Kalemi Mukayyit Refiki unvanı ile göreve başladı. 27 Ekim 1903’te Rodos İdadisi matematik, geometri, tarım, sağlık ve Fransızca öğretmenliğine atandı. 11 Ağustos 1904’te Cezayir Bahri Sefit Vilayeti Maiyet Memurluğu’na görevlendirildi. 11 Mart 1906’da Tepedelen, 14 Kasım 1908’de Pogon, 18 Ocak 1909’da Delvine Kaymakamlıklar’ında bulundu. İki kez Berat Mutasarrıflığı’na, 4 Şubat 1911’de Kavala Kaymakamı iken Çamlık Mutasarrıflığı’na, 18 Haziran 1911’de Ergeri Mutasarrıflığı’na vekaleten görevlendirildi ve aynı tarihte açığa alındı. 8 Mayıs 1913’te Siirt Mutasarrıflığı’na, 20 Aralık 1914’te Bitlis Valiliği’ne, 14 Ekim 1915’te Halep Valiliği’ne, 29 Nisan 1917’de Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığı’na, 6 Mayıs 1918’de yeniden Halep Vilayeti Valiliği’ne atandı. Halep’in işgali üzerine 12 Kasım 1918’de Hüdavendigâr (Bursa) Valiliği’ne getirildi. Bu göreve gitmeden Damat Ferit Hükümeti’nce azledildi ve tutuklandı, altı ay sonra Malta’ya sürüldü. Malta dönüşünde 4 Ocak 1922’de İktisat Vekaleti Müsteşarlığı’na, 20 Ocak 1922’de Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığı’na, 29 Nisan 1922’de Konya Valiliği’ne, 19 Eylül 1922’de İzmir Valiliği’ne atandı.

30 Temmuz 1923’te Çankırı’dan Milletvekili seçildi. 02 Ocak 1924’de I. İnönü Hükümeti’nde Maliye Bakanlığı’na getirildi. II. İnönü Hükümeti’nde de 21 Mayıs 1924’e kadar aynı görevini sürdürdü. III. İnönü Hükümeti’nde üçüncü kez maliye Bakanlığı’nı üstlendi. IV. İnönü Hükümeti’nde Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi, V. İnönü Hükümeti’nde de aynı bakanlığını korudu. 25 Aralık 1930’da 3. kez Maliye Bakanlığı’na atandı.

Çankırı’dan III, IV, V, VI ve VIII. Dönemlerde Milletvekili seçildi. 1 Mart 1935 ile 5 Ağustos 1946 tarihleri arasında TBMM’nin Başkanlığı’nı yaptı.

Mustafa Abdülhalik Renda, 1 Ekim 1957 tarihinde İstanbul, Erenköy’de vefat etti.