Mustafa Kutlu (Dergah)

Mustafa Kutlu (Dergah)

(1947 - ): Yazar. Erzincan’da doğdu. Erzincan Lisesini (1964), Erzurum A.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü (1968) bitirdi. Tunceli Lisesinde ve İstanbul’da Vefa Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1974’te mesleğinden ayrılarak Dergâh Yayınlarında çalışmaya başladı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın müdürlüğünü 3. ciltten itibaren üstlendi. (8 cilt, 1976-1998). İlk hikâyeleri Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde çıktı (İlk hikâyesi ’O’, 1968). 1979-1982 yılları arasında bu derginin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Ayrıca Adımlar (Erzurum), Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler’de hikâyeler yayınladı. Dergâh dergisinin genel yayın müdürü oldu (Mart 1990). Zaman gazetesinde "Bir Demet İstanbul" başlığı ile şehir yazıları (1986), Yeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları (1995) yazdı. Kanal 7’de kültür programları hazırladı.

Mustafa Kutlu, hikâyecilerimizin önde gelen isimlerindendir. Daha çok köy ve kasaba insanının günlük endişelerini işlemiştir. Hikâyelerinde kahramanlar Türkiye’deki sancılı değişimin birer şahididirler.

Hikâyeleri: Ortadaki Adam (1970), Gönül İşi (1974), Yokuşa Akan Sular (1979), Yoksulluk İçimizde (1981), Ya Tahammül Ya Sefer (1983), Bu Böyledir (1987), Sır (1990), Uzun Hikâye (2000), Beyhude Ömrüm (2001), Mavi Kuş (2002), Rüzgârlı Pazar (2004), Chef (2005). Yazıları: Arkakapak Yazıları (1996). Denemeleri: Şehir Mektupları (1996), Aktaysa ve Mandolin (1999). İncelemeleri: Sait Faik’in Hikâye Dünyası (1968), Sabahattin Ali (1972).

Hakkında çıkan kitap: Nusret Özcan-Kemal Aykut, Mustafa Kutlu Kitabı (2001).