Ömer Lütfi Efendi ( Argeşo )

Ömer Lütfi Efendi ( Argeşo )

Ömer Lütfi Efendi ( Argeşo ) Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ile birlikte emrinde bulunan 23. Tümenle birlikle Afyonkarahisar Bölgesi’nde görevlendirilen Ömer Lütfi Bey, Afyonkarahisar Mebusu olarak son Osmanlı Mebusan Meclisine gönderildi. Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması üzerine İstanbul’dan Ankara’ya geçmiş ve Birinci Mecliste Afyonkarahisar Milletvekili olarak yerini almıştır. Ömer Lütfi, Hüsnü Paşa’nın oğlu olarak 1882 yılında doğmuştur. Öğrenim ve Askerlik hayatı ile ilgili geniş bilgiyi maalesef edinemedik. Ancak, geniş bir araştırma yapmak gerekirse, bu değerli komutan hakındaki gerekli bilgileri Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi’nden alabilmek mümkündür. Ömer Lütfi Bey, Ulusal Kurtuluş Savaşı günlerinde önemli yararlar sağlamıştır. Afyonkarahisar eski müftülerinden Hüseyin Bayık hatıratında Ömer Lüfti ile ilgili olarak şunları yazmaktadır: "... Bir Ramazan gecesi Reji Müdürü Nail Beyin evine çağırıldık, bir misafirle görüşülecekti. Turunçzade Yusuf Bey, Ethemzade Hacı Hüseyin Bey ve ben çağırıldığımız yere gittik. Orda Fırka Kumandanı Ömer Lütfi Bey vardı. Gelen misafir Küçük Cemal Paşa idi. Bizlerden memleketimiz için lâzım gelen tedbirleri alarak basiret üzere olmamızı ve bu hususta Ömer Lütfi Beye yardımda bulunmamızı tavsiye ediyordu. Bundan sonra Ömer Lütfi Bey Fırka Dairesini terk ederek Erkmen, Çakır Köyü, İnaz tepelerine çadırlar kurup, kendisi Erkmen tepesinde oturmağa başladı..." Bir taraftan Ömer Lütfi Bey dağda geceleri Nebil Efendi basta olduğu halde gazhane deposunda dolu olan cephane sandıklarını erkek-dişi halk yardımıyla çalıp kucakla memleket dışına ve oradan Erkmen’e taşıyorlardı...’ Büyük Atatürk "Nutuk" ta Ömer Lütfi Bey’den söz etmekte, kimi tarihi anılarda da O’nun adı zikredilmektedir. Askerlikteki başarısı kadar parlâmento hayatında da başarılı olan Ömer Lütfi Bey, Birinci TBMM’nde Anayasa ve Milli Eğitim Komisyonlarında görev yaptı. Mareşal Fevzi Çakmak Başkanlığında kurulan ilk TBMM Hükümeti 16 Mayıs 1921 tarihinde istifa edince 19 Mayıs 1921’de kurulan ikinci kabineye, Nafıa Vekili olarak Ömer Lütfi Bey seçilmiştir. O günkü statüye göre bakanlar, milletvekillerinin oylarıyla seçiliyordu ve Ömer Lütfi bey, 149 oy almıştı. Soyadı kanununun çıkışından sora "Argeşo" soyadını alan Ömer Lütfi Bey, ikinci grup yandaşı olduğundan, adaylığını koyduğu halde, ikinci meclise giremedi. Milletvekilliğinin sona ermesiyle birlikte "İskan Umum Müdürlüğü" görevine atandı. Bu görevi sürdürürken bir gün, nüfuzlu bir şahıs Atatürk’e Ömer Lütfi Beyi şikayet eder. Bunun üzerine Atatürk "öyleyse seni İskan Umum Müdürü yapıyorum, git görevine başla!" der. Fakat işler daha kötü duruma girince o şahıs görevden alınır ve Ömer Lütfi Bey, görevine iade edilir.