Osman Can

Osman Can, (d. 1968, Iğdır) Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi rapörtörü, yazar ve akademisyen.

Ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Almanya’da Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde "Türk ve [Alman Hukukunda Cumhurbaşkanının Hukuksal Konumu" konulu tez ile 1997 yılında yüksek lisans; yine aynı üniversitede "Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Anayasal Sınırları" konulu tez ile 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezi Almanya’da kitap olarak basıldı.

Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması adlı çalışmasının ardından 16 Ekim 2006 tarihinde anayasa hukuku doçenti unvanını aldı. Çeşitli üniversitelerde Anayasa Hukuku, Devlet Teorileri, Anayasa Yargısı, Temel Hak ve Özgürlükler dersleri verdi. 2002de Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumunu oluşturdu ve halen Türkiye koordinatörlüğünü yürütmektedir.

2 Temmuz 2002 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne atanmış ve halen bu görevini yerine getirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

3 Ekim 2008 tarihinde Çankaya Üniversitesi, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Osman Can’ın hukuk fakültesi’ndeki görevine gerekçe göstermeden son verdi.