Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu 1930’da Fransa’nın güneybatısında kalan Pirene yöresinin Denguin köyünde doğdu. Orta eğitiminden sonra Paris’e gelerek, École Normale Superiéure’e devam etti. Buradaki öğrenimi sırasında özellikle fenomenolojiye ilgi duydu. 1953’te savunduğu mezuniyet tezi Leibniz’in Animadversiones’inin çevirisi ve yorumlanması üzerine kuruluydu. Felsefe öğretmenliği için gereken sınavı geçtikten sonra bir yıl kadar bu mesleği icra etti ve daha sonra askere alındı. Cezayir’de Fransız ordusunun yerel isyancıları ezmeye çalıştığı çarpışmalarda görev aldı. 1959-60 yılları arasında Cezayir Üniversitesi’nde bulundu ve Berberi etnik kültürünü ve geleneksel tarımını çalıştı. 1960’ta Fransa’ya kendi kendini yetiştirmiş bir antropolog olarak geri döndü.

Antropoloji ve sosyoloji öğrenimine devam etti ve 1960-62 yılları arasında Paris, 1962-64 yılları arasında Lille Üniversitesi’nde dersler verdi. 1964’te Yüksek Çalışmalar Uygulama Okulu’na katıldı. 1968’de, Avrupa Sosyoloji Merkezi’nin başkanı oldu. Burada, bir grup meslekdaşıyla birlikte hakim kültürün aktarımı aracılığıyla bir iktidar sisteminin sürdürülmesi sorunsalı etrafında dönen kapsamlı, kolektif bir araştırmaya katıldı. Yapıtlarının her zaman merkezi kalan konularından biri, kültürün ve eğitimin toplumsal sınıflar arasındaki farkların yerleşikleşmesinde ve yeniden üretiminde oynadığı rol oldu.

1981’de çok prestijli bir konuma, College de France’ın sosyoloji kürsüsüne atandı. 1980’lerin sonunda yazar A.B.D.’li akademisyenlerin yazılarında alıntı yaptıkları Fransız sosyal bilimcilerden biri oldu. 1990’ların ortalarından itibaren yazar akademik çevreler dışındaki bir dizi etkinlikte yer aldı. 24 Ocak 2002’de, Paris St. Antoine Hastanesi’nde kanserden öldü.