Saffet Arıkan

Saffet Arıkan


Saffet Arıkan 1888 yılında Erzincan’da doğdu. Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı olarak 1910 yılında mezun oldu.

Yemen Kumandanlığı’nda bulundu. I. Dünya Savaşı’nda 3. Tümen Kurmay Başkanlığı’na getirildi. Çanakkale ve Kereviztepe savaşlarına ve Bakü seferine katıldı. Sadrazam ve Harbiye nazırı İzzet Paşa’nın baş yaverliğini yaptı.

İstanbul’un işgaline kadar birinci ordu müfettişi olarak çalıştı. Kurtuluş Savaşı’nda görev aldı. Garp cephesi kurmay başkanlığına getirildi. Moskova ataşemiliterliğine atandı. CHP genel sekreterliği (1925-1931), Milli Eğitim Bakanlığı (1935-1938), Milli Savunma Bakanlığı (1940-1941), Berlin büyükelçiliği (1942-1944) görevlerinde bulundu.

Köy öğretmen okullarını kurdu. II. Dönem Kocaeli, III., IV., V., VI. ve VIII. Dönem Erzincan ve VII. Dönem Konya Milletvekiliği yaptı.

Saffet Arıkan 26 Kasım 1947 tarihinde vefat etti.