Şahnaz Gerek

Şahnaz Gerek

1967 yılında Ankaranın Haymana ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İki yıllık hâkim adaylığını tamamladıktan sonra 1993 yılında Danıştay (Üçüncü Daire) Tetkik Hâkimliği görevine atandı.
"Türk Hukuk Sisteminde Memurların Yargılanması Usulü" konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunda Tetkik Hâkimi iken, 2000 yılında Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü’ne atandı.
Anayasa Mahkemesinin, 1962 yılından bu yana vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili tüm kararlarının incelenerek değerlendirildiği Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku adlı ortak kitabı (birinci baskı 2005, genişletilmiş ikinci baskı 2010) yayımlandı.
Vergi hukuku ve Anayasa yargısı alanlarında yayımlanmış araştırma ve makaleleri; ayrıca Anayasa Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası sempozyumda sunulan ve TODAİE Amme İdaresi Dergisinde yayımlanan Türk Anayasa Yargısında İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi başlıklı ortak çalışması bulunmaktadır.
Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hâkim adaylarına Anayasaya Aykırılıkta Başvuru Usulü konusunda konferans vermek üzere görevlendirildi.
Yabancı dili İngilizce olup, evli ve Gülce Selin, Mustafa Ümit adlı iki çocuk annesidir.