Silâhdar Mehmed Ağa

Silâhdar Mehmed Ağa

(1668-1724): Yazar, tarihçi. İstanbul’un Fındıklı semtinde doğduğu için Fındıklılı Mehmed Ağa diye de bilinir. Baltacı, bostancı, tülbent ağası oldu. II Ahmed döneminde bir süre silâhdarlık yaptı. İstanbul’da öldü.

Ünlü eseri Silâhdar Tarihi’ni Kâtib Çelebi’nin Fezleke’sine zeyl olarak yazmıştır. 1654-1695 tarihleri arasında cereyan eden IV. Mehmed, II. Süleyman ve II. Ahmed devirlerini içine alır. Saraydaki olayları gördüklerine dayanarak anlatmıştır. Eser iki cilt hâlinde basıldı (1928). Mustafa Nihat Özön, eserden yaptığı seçmeleri Silâhdar Tarihi, XVII’nci Asır Saray Hayatı adıyla yayınladı.

Nusretnâme, Fındıklılı Mehmed Ağa’nın ikinci önemli eseridir. Eserde, II. Mustafa’nın (1695-1703) devrindeki olaylarla III. Ahmed devrinin 1721’e kadarki başlangıcını anlatır. Nusretnâme’yi İsmet Parmaksızoğlu sadeleştirerek 2 cilt hâlinde yayınladı (1962- 1969).