Theodor Mommsen

Theodor Mommsen

Theodor Mommsen 30 Kasım 1817’de Garding’de bir pa¬pazın oğlu olarak dünyaya geldi. Hukuk ve felsefe öğrenimin¬den sonra Berlin, Fransa ve İtalya akademilerinde öğrendiği bilimi öğretmeye çalıştı. 1948 yılında Leipzig’de profesör un¬vanını aldı. 1852 yılında da tarih bilimcisi olarak ordenaryüs unvanına sahip oldu. Leipzigli bir yayınevi sahibinin kızı olan Marie ile evliliklerinden on altı çocukları oldu.

Theodor Mommsen 1 Kasım 1903’de Berlin - Charlotten-burg’da öldü.

Önemli Eserleri:

Römische Geschichte 1-3 [Roma Tarihi]

Römisches Staatsrecht 1-2 [Roma Devlet Yasası]

Römisches Strafrecht [Roma Ceza Yasası]

Reden und Aufsâtze [Konuşmak ve Kompozisyon]