Zekai Apaydın

Zekai Apaydın


1877 yılında Bosna, Graveşka’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Aydın Rüştiyesi ve İzmir Merkez İdadisinde tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebine girdi. 1903 yılında Mülkiye mektebinden mezun oldu. Aynı yıl İzmir Vilayeti Maiyyet Memurluğu’na atandı.

1907 yılında Volçetrin Kaymakamı oldu. 1908-1913 yılları arasında Palanga, Uşak, Eskişehir ve Beykoz Kaymakamlıkları’nda bulundu. Mayıs 1914’te Mersin Mutasarrıflığına getirildi. Ekim 1916’da Kayseri, Haziran 1917’de Eskişehir Mutasarrıfı oldu. Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından Ocak 1919’da görevinden azledildi. Arandığını ve tutuklanacağını öğrenince gizlice Bosna’ya gitti.

Milli Mücadelenin başlaması ile yurda dönerek Adana Cephesinde gönüllü olarak çalıştı. 27 Ağustos 1920’de Adana’dan milletvekili seçilerek TBMM’ne katıldı. Bu dönem içinde Eskişehir İstiklal Mahkemesi üyeliği, Hariciye vekili Bekir Sami Bey Başkanlığındaki heyetin içinde Londra Konferansı’nda TBMM hükümeti murahhaslığı, Lozan Konferansı’nda murahhas heyeti müşavirliği yaptı.

TBMM II. Dönemde Aydın Milletvekili seçildi. 2. Hükümette (2. İnönü Hükümeti) Ziraat Vekili oldu. 18 Ekim 1924’te Londra Elçiliği’ne, 6 Mayıs 1925’te Moskova Büyükelçiliği’ne atandı. 6. Hükümette (5. İnönü Hükümeti) ve 7. Hükümette (6. İnönü Hükümeti) Milli Müdafaa Vekili (Milli Savunma Bakanı) oldu (1930-1935 arasında). TBMM 3. Dönem, TBMM 4. Dönem ve TBMM 5. Dönem’de Diyarbakır’dan Milletvekili seçildi. 9 Temmuz 1935’te ikinci defa Moskova Büyükelçiliğine atandı. Eylül 1939’da emekliye ayrıldı.

Zekai Apaydın, 29 Nisan 1947 tarihinde İstanbul’da vefat etti.