Zekeriya Sertel

Zekeriya Sertel

1890 yılında Ustrumca’da (Makedonya) doğdu. Selânik İdadîsini bitirdi. Selânik Hukuk Mektebine bir süre devam etti. İttihat ve Terakkî’nin yayın organı Rumeli Gazetesi’nde yazdı. Nebîzade Ahmed Hamdi ile Yeni Felsefe adıyla bir dergi çıkardı (1908). Turan gazetesinin de yazarları arasında idi (1911). Selânik’in işgali üzerine ailesiyle İstanbul’a göçtü. İstanbul Hukuk Mektebinde yüksek öğrenimini tamamladı. Paris’te Sorbonne Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okudu (1913). Birinci Dünya Savaşı çıkınca İstanbul’a döndü. Büyük Mecmua’yı yayınladı (6 Mart-25 Aralık 1919). Halide Edip (Adıvar)’in aracılıyla, 1919’da, eşi Sabiha Sertel’le ABD’ye gitti. Colombia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesini bitirdi (1923). Sabiha Sertel’le Resimli Ay, Tan ve Görüşler dergi ve gazetelerini çıkardı. 1936’da arkadaşlarıyla Tan gazetesini yayınlamaya başladı. Sovyet yanlısı politika takip ettiği için üniversite gençliği tarafından Tan gazetesinin matbaası tahrip edildi. 1950’de de Sabiha Sertel’le birlikte yurt dışına kaçtı (1950). Paris’te ve Bakû’de yaşadı. 1977’de Türkiye’ye döndü. Çok kalmadan yine Paris’e döndü. Milliyet gazetesinde hatıralarını yayınladı. Paris’te öldü. Parisien Müslüman Mezarlığında gömülüdür.

Hatıraları-gezi notları: Mavi Gözlü Dev (1968), Hatırladıklarım (1968), Nazım Hikmet’in Son Yılları (1979), Olduğu Gibi/Rus Biçimi Yaşam (1993), Amerikan Biçimi Yaşam/1969-1979 Amerikan İzlenimleri (1994), Sertellerin Anılarında Nazım Hikmet ve Babıali (1999). Araştırması: Hayat ve Şebâb (Nebîzâde Ahmed Hamdi ile, 1911)

11 Mart 1980 tarihinde vefat etmiştir.