Ömer Aksay

Ömer Aksay

1961 maraş doğumlu. İlk , Orta ve yüksek öğrenimini İstanbulda tamamladı. Marmara Üniversitesi AEF Resim Bölümünü bitirdi. İstanbulda

Ömer Asım Aksoy

Ömer Asım Aksoy

(1898 - 30 Ekim 1993): Yazar. Antep’te doğdu. Orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Bir süre öğretmen ve memur olarak çalıştı. Sonra İ

Ömer Bedrettin Uşaklı

Ömer Bedrettin Uşaklı

(1904 - 1946) Türk şair. Anadolu’nun doğal görünümlerini, bireysel duygulanışları içli bir duyarlıkla yansıtmıştır. Uşak’

Ömer Erdem

Ömer Erdem

(21 Ocak 1967 - ): Konya-Bozkır’a bağlı Harmanpınar köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültes

Ömer Erinç

Ömer Erinç

Doğumu: 1 Ocak 1958, K. Maraş Asıl adı Duran Boz’dur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi (1984). Maraş’ta öğretmenlik yap

Ömer Faruk Akün

Ömer Faruk Akün

(1926- ): Yazar, edebiyat tarihçisi. İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesini ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bit

Ömer Faruk Huyugüzel

Ömer Faruk Huyugüzel

(1948 - ): Yazar, araştırmacı. Afyon-Bolvadin’de doğdu. Bolvadin Lisesini (1965), İ.Ü. Edebiyat Fakültesini ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu

Ömer Faruk Toprak

Ömer Faruk Toprak

Doğumu: 1920, İstanbul Ölümü: 20 Ağustos 1979, İstanbulDârülfünûn İlâhiyat Şubesi Fıkıh müderrislerinden (profesör) İsmail Hakkı

Ömer Ferid Kam

Ömer Ferid Kam

(10 Ocak 1864 - 21 Mayıs 1944): Yazar. İstanbul’da doğdu. Beylerbeyi Rüşdiyesinde okudu. Tıbbiye ve Hukuk mekteplerine bir süre devam etti.

Ömer Fethi  Gürer

Ömer Fethi Gürer

1957 yılında doğdu. Niğdelidir. Babası Lütfi Bey, Annesi Kadriye Hanımdır. Bor Zafer İlkokulu, Bor ŞNP Lisesi Orta kısmı, Balıkesir Ban

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam

(1044 - 1123/1135): İranlı şair ve bilgin. Rubaîleri ile tanınır. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Matematik, astronomi, tıp, ta

Ömer Ilgaz

Ömer Ilgaz

Ömer Ilgaz 1983 yılından bu yana şiir, öykü ve denemeler yazmaktadır. Gölgesiz şiirler kitabında bu şiirlerinden seçmeler bulunmaktadır.

Ömer Lekesiz

Ömer Lekesiz

(1 Ocak 1958 - ): Yazar, tenkitçi. Yozgat-Akdağmadeni’nde doğdu. Yozgat Cumhuriyet İlkokulunu, Yozgat İmam Hatip Lisesini (1976), Ankara Meslek

Ömer Lütfi Mete

Ömer Lütfi Mete

01 Şubat 1950’de Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de, yüksek öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Kısa bir dönem edebiyat

Ömer Nida

Ömer Nida

Doğumu: 1929, Trabzon Soyadı Bıçakçı’dır. İlkokulu Mardin Gazipaşa İlkokulunda okudu. Kadıköy Kemal Atatürk Ortaoku-lunu dışarıdan s