Rıfkı Melûl Meriç

Rıfkı Melûl Meriç

15 Ekim 1901 Tarihinde Dedeağaç'a bağlı Ferecik'te doğdu. Asıl adı Süleyman Rıfkı Coşkunmeriç'tir. Melûl şiirlerinde kullandığı mahlâsıdır. İstanbul'da Menbau'l-İrfan İdadîsini bitirdi. Tıp Fakültesinde beş yıl, Yüksek Ticaret Mektebinde iki yıl okudu. Sonra İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesine girerek buradan mezun oldu (1927). Ankara Erkek Lisesi, Kütahya, Akşehir ortaokulları; Adana Erkek Lisesi ile İstanbul'un çeşitli liselerinde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1940'ta TTK tarafından İstanbul bölgesi kitabelerini toplamakla görevlendirildi. Dört yıl süreyle tarihî kitabeleri tespit etti. İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde, Güzel Sanatlar Akademisinde ve A.Ü. İlahiyat Fakültesinde Türkçe metinler ve Türk sanatı tarihi okuttu. İstanbul'da öldü. Kabri Rumelihisarı'ndadır.

Rıfkı Melûl Meriç eski şiir geleneğine bağlı olarak şiirler yazdı. Ebced hesabıyla tarih düşürdü. Eski sanatlarımızla ilgili araştırmalar yayınladı. 22 Ocak 1964 Tarihinde vefat etti.

Şiirleri: İnkıraz (1928), Rubaiyyât-ı Melûl I (Rubaîler. Hilmi Ziya Ülken'in şerhleriyle birlikte yayınlandı, 1951). Diğer eserleri: Akşehir Türbe ve Mezarları (1937), Türk Tezyinî Sanatları ve Son Üstadlardan Altısı (1937), Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları I: Vesikalar (1953), Türk Cilt Sanatı Tarihi Araştırmaları I: Vesikalar (1954), Hicrî 1331 Tarihli Sanatkârlar Manzum Tezkiresi (İstanbul Enstitüsü Dergisi, S. 12, 1956), Bayezıd Camii Mimarları, İkinci Sultan Bayezıd Zamanı Binaları, Mimarları ve Sanatkârları (1959), Edirne'nin Tarihî ve Mimarî Eserleri Hakkında (1963), Mimar Sinan Hayatı, Eseri I (1965).

Hakkında: Muhtar Tevfikoğlu, Rıfkı Melûl Meriç (1986),  

Banu Mahur-Halenur Kâtipoğlu, Rıfkı Melûl Meriç'in Hayatı ve Eserleri