Abdıcapar Egemberdiyev

Abdıcapar Egemberdiyev

Abdıcapar Egemberdiyev, (1951)

Abdıcapar Egemberdiyev, 1951 yılı Tüp ilçesinin Toktoyan köyünde doğdu. ılk önce Kırgız Devlet Ulusal Üniversitesinden, daha sonra Taşkent ıdari ve Siyasi Enstitüsünden mezun oldu. Halen bölgenin "Isık-Köl Kabarları" gazetesinin baş yazarıdır. Üç şiir kitabı yayımlanmıştır .