Abdicemil Nurpeyisulı

Abdicemil Nurpeyisulı

Abdicemil Nurpeyisulı, (1924)

Yazar ve çevirmen olan Äbdicämil Nurpeyisov, Kızıl Orda Eyaleti’nin Aral bölgesindeki Kulandı’da 22.10.1924 yılında doğdu. Kazak Millî Üniversitesi’ni 1952 yılında, Moskova’daki edebiyat enstitüsünü 1956 yılında bitirdi. ılk yayını "Kurlıyanddiya" romanı 1950 yılında basıldı. ıkinci Dünya Savaşı’na katılan cengaver yazar, bizzat kendinin karıştığı olayları yani bizzat kendi hayatını resmetmiştir. Yazarın sonraki yıllarda yazılan "Sen" romanı ekolojik tahribe ithaf edilirken, "Son Görev" romanı 1998 yılında yayımlanıp, insanoğlunun bugünkü takdirine sunuldu. Ä. Nurpeyisov’un en önemli eseri- "Kan ve Ter" üçlemesidir. Bu romanların birinci kitabı "Akşam Karanlığı"-1961, ikinci kitabı "Sergerdan" - 1964, üçüncü kitabı "Yıkılış"-1970 yılında basıldı. 1974 yılında bu üçlemesinden dolayı yazar KSRO millî ödülünü kazanan kişi oldu. Roman Kazakistan’da meydana gelen 1914-1920 yılları arasındaki siyasi sosyal gerçeklerin bizat kendisini yansıtmıştır.