Abdi Paşa

Türk denizcisi (öl. 1734). Ahmet lll’ün damadı olan Abdi Paşa, Patrona Halil ayaklanmasının başladığı gün (28 Eylül 1730) kaptanıderyalığa getirildi; Damat İbrahim Paşa’ya kızdığı için, daha önce ölüm cezasından kurtardığı Patrona Halil’e yardım ettiyse de, ayaklanmacılar tarafından on gün sonra Resmo sancağına atanması sağlanarak, İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Mahmut I tahta çıkınca (18 Mayıs 1731), yeniden kaptanıderya oldu ve 29 Kasım 1731’e kadar bu görevde kaldı.