Abdül-Halik Abdül-Raid Ulı

Abdül-Halik Abdül-Raid Ulı

Abdül-Halik Abdül-Raid Ulı (1858-1913) Karanogay’ın Bin kabilesinin As soyundandr. O, 1858 yılında fakir bir ailede doğup, 1913 yılında ölmüştür. Halk arasında meşhur ozanlardan birisidir. Arapça bilen biridir. Türkücülükle geçinmiştir. Abdül-Halik pek çok şiirlerin ve kısa destanların yazarıdır. Yazdıklarının çoğu halk arasnda söylenip folklora dönümüştür. Eserlerinde yazar Nogay ovasında zorluk içinde yaşayan sıradan halkın yaşayışını, zenginlerin gözü doymazlığıın anlatmıştır. "Böri yırı (Kurt Türküsü)" Abdül-Halik’m en bilinen eseridir.