Abdullah Bin Ayyaş

Abdullah Bin Ayyaş

Ebü’l-Hâris Abdullah Bin Ayyaş Bin Ebî Rebîa El-Kureşî El-Mahzûmî. Kıraat bilgisiyle tanınmış sahabe. Babası Ayyaş, ilk Müslümanlardandı; Habeşistan’a hicret etti, Abdullah orada dünyaya geldi. Sahabe olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, bazı rivayetlere dayanarak İbn Hacer ve İbn Abdülber sahabeden olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber’den, Ömer, Abdullah Bin Abbas, babası Ayyaş ve diğer bazı sahabelerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Haris, İbn Ömer’in azatlısı Nâfi, Süleyman Bin Yesâr rivayette bulunmuşlardır. Kıraati arz yoluyla Übey Bin Kâ’b’dan öğrendi. Kendisinden kıraat tahsil eden azatlısı Ebû Cafer Yezid Bin Ka’kâ, Şeybe Bin Nassâh, Abdurrahman Bin Hürmüz, Müslim Bin Cündeb ve Yezid Bin Rûmân, aynı zamanda, yedi kıraat imamından biri olan Nâfi’nin de hocalarıdır. Devrinde Medine’nin kıraat sahasında en önde gelen şahsiyetlerinden biri idi. Medine’de vefat etti.