Abdul-Vahap Süleymanov

Abdul-Vahap Süleymanov

(Yahsay, 1909) Sovyet devri Kumuk edebiyatının gelişmesine büyük katkı sağlayan görkemli Kumuk şairi ve dramaturgu Abdul-Vahap Süleymanov, 1909 yılında Yahsay’da doğdu. Kendisi henüz çocukken annesini, babasını kaybetti ve o yıllarda koyun çobanlığı yaptı. Sonra Derbent’te orta okulu bitirdi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Almanlara, sonra Japonlara karşı yapılan savaşlara katıldı, "Kızıl yılıdz" nişanı ve başka madalyalarla onurland!r!ld!. Askerden döndükten sonra Dağıstan Yazarlar Birliği Başkanlığına seçildi, "Lenin Yolu" gazetesinde çalıştı, Kumuk Tiyatrosu müdürlüğü görevini yürüttü.

Süleymanov bir çok şiir kitabı ve piyesler yazdı. "Devrim Dalgalan", "Karanlktan Aydınla", "Geçmiş Günler", "Turnalar", "Sava Geceleri", "Yırlar ve Manzumeler", "Düşüncelerim", "Yıllar", "İsterdim Ben" ve baŞka Şiir kitaplar!; "Aybike", "Alyakay ve Telekay", "Savata DüŞün", "Komünist", "Altın Kutunun Sırrı" gibi piyesleriyle Kumuk halkının büyük sevgisini kazandı. "Savata Düğün" piyesiyle Hamzat Tsadasa adına düzenlenen Cumhuriyet Ödülünü kazandı

. Süleymanov; Nizamî’nin, Nevaî’nin, Puşkin’in, Lermontov’un, M. Gorkiy’in, S. Rustam’ın ve daha pek çok ünlü yazar ve şairin eserlerini Kumuk Türkçesine tercüme etti.