Adile Sultan

Adile Sultan

Türk kadın şairi (İstanbul 1826- ay.y. 1899). Mahmut ll’nin kızı olan Adile Sultan dört yaşında annesini yitirince Nefidan Kadın tarafından büyütüldü, Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa ile evlendirildi (1845). Önce kızı, ardından eşi ölünce, Fındıklı’daki sarayına çekildi ve nakşibendi tarikatından Şeyh Ali Efendi’ye bağlandı. Adile Sultan, Kanuni’nin şiirlerini Divan-ı Muhibbi adıyla ilk kez bastırmış, Fuzuli’ye nazireler, hece vezniyle ilahiler yazmıştır. Osmanlı sülalesi içinde, düzenlenmiş Divan’ı (basılmadı) bulunan tek kadın şairdir.