Ahmet Durma Evrendilek

Ahmet Durma Evrendilek

1884 yılında İbradı’da dünyaya geldi. Kadı Halil İbrahim Efendi ile Nefise Hanımın oğludur. İbradı Rüşdiyesi’nde orta, İstanbul Vefa İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1908de Mülkiye Mektebinin Yüksek kısmından mezun oldu. Mezuniyeti müteakip, Bursa Vilayeti Maiyyet Memurluğu, emrine, kaymakamlık stajı için gönderildi. Bir yıl sonra gönderildiği Konya’da stajını bitirdi. Bursa-Yenişehir, Beyşehir ve Konya-Ereğli ilçelerinde kaymakam vekilliklerinde bulunduktan sonra, Eylül 1911’de Babaeski Kaymakamlığına atandı. Bu arada Konya lisesinde hukuk dersleri verdi. Daha sonra sırasıyla; Silivri, Gerze, Balya, Kartal ve Tire Kaymakamlıkları yaptı. Mütarekeden sonra, Ege bölgesinde başlayan Millî Mücadele hareketine katıldı. Tire’de Kuvvay-ı Milliye Teşkilatını kurdu. Yunanlıların Tire’yi işgalleri üzerine, buradan ayrıldı. 1919 Aralık ayında Bartın kaymakamlığına tayin edildi. Bunu, Söğüt, Cide, Aralık ve Bakırköy kaymakamlıkları izledi. Başarılarından dolayı terfi ettirilerek, 1923’de Gümüşhane Mutasarrıflığına atandı. Mutasarrıflıkların kaldırılması üzerine, Vali sıfatıyla Gümüşhane’deki görevini sürdürdü. Bilâhare Kırklareli ve Isparta Valiliklerinde bulunduktan sonra, 25 Aralık 1932 Tarihinde Afyonkarahisar Valiliğine atandı. Burada görevli bulunduğu sırada, Bolu ve havalisinde büyük bir deprem meydana geldik Geçirdiği şok neticesinde hastalandı. 1944’de emekliye sevk edildi. 1947yılında, Ankara Belediyesi idari Müşavirliğine getirildi. 1950’de bu görevden ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. 1964 yılının Ocak ayı başında vefat etti. Evliydi ve bir kızı bulunuyordu. "Isparta Tarihi ve Coğrafyası"adlı bir kitabı vardı.